loading

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

FitStar s. r. o., se sídlem Mladá Boleslav, U Stadionu 1232, PSČ 29301, IČ: 24843504 (dále jen „Správce“) tímto informuje všechny své zákazníky o tom, že dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterého bude Správce v souvislosti s existencí smlouvy o poskytnutí právních služeb nakládat s osobními údaji klientů. Osobní údaje všech klientů bude Správce zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy.

Všem zákazníkům jako subjektům údajů budou zachována veškerá práva, která jim ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů náležejí, zejména právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu nepřesného osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Informace, které je Správce povinen poskytnout všem zákazníkům (subjektům údajů), jsou zveřejněny a zpřístupněny v sekci …………………

Informování o zpracování osobních údajů
0.02 MB

 

iconFitplace
U Stadionu 1232
29301 Mladá Boleslav
icon+420 736 483 673
iconrecepce@fitplace.cz
iconwww.fitplace.cz
OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí - Pátek07:00 - 21:00
Sobota - Neděle 8:00 - 20:00